W Stargardzie odbyła się kolejna Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych. Chęć niesienia pomocy potrzebującym zadeklarowały 23 osoby, natomiast ten bezcenny dla życia ludzkiego lek oddało 19 dawców.

- Jestem honorowym dawcą krwi, bo wiem jakie to ma znaczenie dla ratowania ludzkiego życia - mówi Tomasz Owczarek funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Stargardzie – Krew oddaję od wielu lat. Uważam, że jest to bardzo szczytny cel, gdyż wielu ludzi w Polsce tę krew potrzebuje, a my jako zdrowi ludzie powinniśmy pomagać tym, którzy są w potrzebie. 
Mundurowi oczywiście nie zawiedli. Krew oddawali policjanci z KPP w Pyrzycach, policjanci z KPP w Stargardzie, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Stargardzie, a także osoby cywilne, którym los innych ludzi tak jak funkcjonariuszom nie pozostaje obojętny. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Polski Czerwony Krzyż.

Cel akcji

1. Pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza w odniesieniu do Narodowego Święta Niepodległości - funkcjonariusz państwowy dbający o praworządność i bezpieczeństwo obywateli może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy.

3. Propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych II RP: Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Brygady Ochronnej, Oddziału Zamkowego – instytucji zapewniających bezpieczeństwo najważniejszym osobom Rzeczypospolitej Polskiej, których spadkobiercą było Biuro Ochrony Rządu a obecnie Służba Ochrony Państwa. Podkreślenie ważnej i niezastąpionej roli w systemie bezpieczeństwa Państwa Polskiego strażaka ochotnika i strażaka profesjonalisty, który ratuje mienie poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych oraz ratuje zdrowie i życie ludzkie z potrzeby serca, oddając krew-cząstkę siebie.

4. Skojarzenie munduru, opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

5. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i urzędnika państwowego.

Założenia

1. Funkcjonariusze służb mundurowych i urzędnicy, oddając krew podnoszą poziom zaufania społecznego do państwa; oprócz realizowania obowiązków ustawowych w dodatkowy sposób wpływają na bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Inicjatywy charytatywne podejmowane przez przedstawicieli państwa powinny być utożsamiane z autentyczną bezinteresownością i humanitaryzmem - wartościami zgodnymi z zasadami etyki.

3. Funkcjonariusz, urzędnik, także w czasie pokoju nie szczędzi swojej krwi dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dziś nie musimy umierać dla Ojczyzny ale w poczuciu obowiązku i z satysfakcją oddajemy drugiemu cząstkę naszego życia - krew.

5. Służba Ojczyźnie i obywatelom jest naturalnym obowiązkiem funkcjonariusza i urzędnika państwowego a oddawanie krwi, to forma nowoczesnego patriotyzmu.

 

Tekst, zdjęcia: mł.chor. Tomasz Owczarek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej