Osadzeni z Zakładu Karnego w Stargardzie zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe.

Dwunastu skazanych z Zakładu Karnego w Stargardzie nabyło nowe umiejętności w trakcie szkolenia kursowego pn. „Monter Ociepleń Budynków” realizowanego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Przewidziana jest realizacja II edycji wymienionego szkolenia kursowego w lipcu 2019 r. Uzyskane kwalifikacje zawodowe pozwolą na szerszy dostęp skazanych do rynku pracy i tym samym ułatwią ich readaptację społeczną.
Kursy finansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych.

 

Tekst: mjr Bogdan Sandrock
Zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej