W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Stargardzie Panią Mariolą Ładą- Siwiec , które miało na celu upowszechnienie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
- Mediacja jest elementem sprawiedliwości naprawczej, a staranie się o nią może być okolicznością łagodzącą przy ustalaniu wyroku. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze – mówiła Pani Mariola Łada- Siwiec, która jest mediatorem sądowym Sądu Rejonowego w Stargardzie. Prowadząca przybliżyła uczestnikom spotkania zasady alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, jakim jest mediacja, opowiedziała o zasadach mediacji oraz zastosowaniu w praktyce, we wszystkich rodzajach spraw, zarówno cywilnych, rodzinnych jak i karnych na wszystkich etapach postępowania. Spotkanie z osadzonymi zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji. Najaktywniejsi uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe koszulki.

 

Tekst, zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej