W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie odbył się spektakl teatralny dla słuchaczy szkoły.

Inny świat” to wspomnienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pisane w latach 1949–1950, opublikowane po raz pierwszy w przekładzie angielskim w 1951 roku, a następnie po raz pierwszy po polsku w 1953Londynie. W Polsce książka została wydana po raz pierwszy w 1988 roku. Utwór należy do kręgu literatury obozowej, stanowiąc literackie opracowanie wspomnień autora z jego uwięzienia w gułaguJercewie pod Archangielskiem w latach 1940–1942. Ww. aktywność odbyła się w ramach programu resocjalizacyjnego pn. „Być albo nie być”. Program z założenia ma za zadanie edukować historycznie w oparciu o przedstawienia teatralne oraz ogniskować kulturę artystyczną w readaptacji społecznej osadzonych poprzez warsztaty komunikacji interpersonalnej. Celem realizacji programu jest organizowanie i wzbudzanie pożądanej aktywności, jest również zapobieganie wzajemnej demoralizacji osobowości.

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Michał Kucyrka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej