Dwunastu skazanych uczestniczy w programie readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Zajęcia składają  się z bloków tematycznych: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego.

Zakres oddziaływań obejmie zdobycie wiedzy przez osadzonych na temat możliwości alternatywnych do agresji sposobów reagowania w sytuacjach trudnych emocjonalnie,
w sytuacjach społecznych oraz systemu wartości jaki prezentują.

Efektem jest nabycie umiejętności kontrolowania trudnych emocji, stosowania umiejętności społecznych adekwatnie do sytuacji, zachowań asertywnych, umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji w sytuacjach trudnych, a także społecznie pożądane zachowania osadzonych, ukierunkowanie na dostrzeganie własnych możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zmiana sposobu reagowania agresją na zachowania  społecznie pożądane, zmiana sposobu myślenia i systemu wartości.

 

Tekst: por. Agnieszka Ciupak 
Zdjęcia: por. Grzegorz Terlikowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej