6 października br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu, której przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Opolu Jerzy Połukord.

Do zadań rady należy między innymi: wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych, wykonywanie orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielanie pomocy skazanym i ich rodzinom, czy też koordynowanie działalności, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Ignacy Sołtys, Zastępca Kuratora Okręgowego w Opolu Piotr Wesołowski, kapelan strzeleckich zakładów karnych ks. Józef Krawiec oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających działanie rady.

Głównym tematem spotkania była praca jako najważniejsza i najlepsza forma resocjalizacji. Uczestnicy podzieli się swoimi doświadczeniem w tym zakresie. Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim mjr Janusz Zdobylak przedstawił na przykładzie sierakowskiej jednostki zatrudnienie skazanych na potrzeby użytecznie społeczne. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką i funkcjonowaniem Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Tekst. D.Boduszek
Zdjęcia: P.Patrzykowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej