20 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyła się wizytacja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Jednym z celów przyjazdu było rozpoznanie możliwości zwiększenia zatrudnienia osadzonych na terenie jednostki poprzez wybudowanie nowej hali produkcyjnej lub też zaadaptowanie na te potrzeby posiadanej bazy lokalowej. Z uwagi na fakt, że Dyrektor nie mógł uczestniczyć osobiście w przeprowadzonej w dniu 24 marca br. odprawie rocznej, w trakcie tej wizyty mógł zapoznać się z jednostką.

Zakład Karny w Sierakowie Ślaskim w obecnej formie funkcjonuje od 2014 r. Jest najmłodszą jednostką penitencjarną w Polsce. Powstał na bazie byłej jednostki wojskowej. Jest to zakład typu półotwartego o pojemności 624 miejsc, przeznaczony dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Na terenie jednostki w ramach programu „Praca dla więźniów” powstała hala produkcyjna, w której zatrudnionych jest ponad 50 osadzonych. Praca jest jednym z najważniejszych elementów resocjalizacji. Osadzeni pracujący zdobywają nowe umiejętności i spłacają swoje zobowiązania finansowe. Wszelkie działania mające na celu podniesienie poziomu zatrudnienia skazanych są bardzo pożądane.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej