W dniu 22 września 2021 roku na terenie Zakładu Karnego w Herbach odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej: ppłk. Mirosława Pawlaka – Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach, ppłk. Janusza Zdobylaka – Dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim z przedstawicielami Lasów Państwowych: Adamem Chudzikiem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Koszęcinian, Robertem Gorzelakiem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Herby, Zbigniewem Znojkiem - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec oraz przedstawicielstwami Zakładów Usług Leśnych wykonujących prace leśne na terenie w/w nadleśnictw.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w zakresie zatrudnienie odpłatnego przy pracach leśnych osadzonych z Zakładów Karnych w Sierakowie Śląskim i Herbach oraz podjęcie współpracy w zakresie wykonywania przez osadzonych budek lęgowych.

 

tekst: kpt. Piotr Patrzykowski

zdjęcia: archiwum ZK Herby

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej