W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w 2019 roku z zaplanowanych 11 kursów realizowanych w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzono już 6 edycji.

logo-materialy-power.jpg

Wszystkie szkolenia są połączone z aktywizacją zawodową i nauką pierwszej pomocy. Przeprowadzono następujące kursy:
- operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- elektryk z uprawnieniami do E do 1 kV,
- brukarz – 2 edycje,
- operator wózków jezdniowych z napędem spalinowym.
- malarz wykończeniowy,

Celem projektu jest udział skazanych w szkoleniach, które maja podnieść ich kwalifikacje zawodowe. Planowane efekty, to zdobycie nowego zawodu i umiejętności, co pozwoli lepiej znaleść się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Wartość projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” wynosi 129291682,28 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to: 108 967 029,82 PLN.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej