W dniu dzisiejszym Pani Bożena Wieloch, Wójt Gminy Lipie, i ppłk Janusz Zdobylak, Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, podpisali umowę, na mocy której osadzeni z sierakowskiej jednostki będą ponownie pracowali na rzecz samorządu lokalnego - Gminy Lipie.

W lipcu mija 5 lat od rozpoczęcia współpracy. Osadzeni z naszej jednostki wykonywali prace remontowo-budowlane i porządkowe na terenie tej gminy. W tym czasie skazani wykonali m.in.  remont budynków szkół w Lipiu i Parzymiechach, remont budynków OSP Parzymiechy i Rębielice Szlacheckie, ułożenie chodników na terenie gminy i bieżące prace porządkowe. Do zawieszenia tej współpracy zmusiła nas pandemia.

Praca dla skazanych to bardzo ważny element resocjalizacji, przez który osadzeni wyrabiają sobie nawyk pracy, kształtują właściwe postawy, przygotowują się do pełnego i prawidłowego powrotu do społeczeństwa. Takie pozytywy zatrudnienia osadzony widzi również Pani Wójt, która uważa, że osadzeni „zdobywają nowe umiejętności, staż pracy i doświadczenie, wykonując wiele pożytecznych rzeczy dla innych”.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej