Rozkazem personalnym z dnia 23 lipca 2021 roku, płk Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim kpt. Jarosława Janickiego, dotychczas wykonującego zadania kierownika działu ochrony w sierakowskiej jednostce.

Dzisiaj, 27 lipca br., w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu, reprezentujący Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu kpt. Tomasz Iwaniuk, w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk. Janusza Zdobylaka, przekazał rozkaz personalny kpt. Jarosławowi Janickiemu.

Kpt. Jarosław Janicki pełni służbę w naszej formacji od sierpnia 2007 roku, kiedy to rozpoczął wykonywanie swoich zadań na stanowisku mł. inspektora działu ochrony w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich. Następnie we wrześniu 2012 r. objął stanowisko inspektora działu ochrony, a od stycznia 2014 roku przeniesiony zostaje do nowo powstałego Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, gdzie z początkiem listopada obejmuje stanowisko zastępcy kierownika działu ochrony, by w październiku 2017 roku rozpocząć zarządzanie działem jako kierownik.

Kpt. Jarosław Janicki ukończył studia magisterskie w 2003 roku na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i socjalnej. Natomiast w 2014 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Opracowanie: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcie: archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej