Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Sierakowie Śląskim a Domem Dziecka w Lublińcu trwa już parę lat. Dzięki staraniom funkcjonariuszy osadzeni z sierakowskiej jednostki pomagają placówce przy drobnych pracach remontowych i porządkowych.

Organizowane są zbiórki słodyczy dla dzieciaków i spotkania podopiecznych z funkcjonariuszami dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień. 22 stycznia br. osadzeni wykonali w Domu Dziecka kilka drobnych prac remontowych. Rozmawiali również z pracownikami placówki o przyczynach i konsekwencjach przebywania w tego typu miejscach.

Bezpieczeństwo, ochrona i resocjalizacja to główne zadania stawiane naszej formacji. Do tych zadań można dopisać jeszcze pomoc. Pomoc tym, którzy na nią czekają.

Tekst: Daria Boduszek
Zdjęcia: Krzysztof Delfin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej