13 lutego br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyło się spotkanie z wolontariuszami dwóch grup aowskich działających te terenie naszej jednostki, „Światło” z Ozimka oraz Inter-Grupy Centrum z Częstochowy.

Jego celem było wypracowanie wspólnych sposobów i metod działania dotyczących korzystania ze sponsorowania AA i udziału skazanych w mityngach poza terenem jednostki. Wizyta wolonriuszy zaowocowała wymianą doświadczenia, które w praktycznym wymiarze ma wpływ na przekazanie Ducha Anonimowych Alkoholików najbardziej potrzebującym.

Mityngi Anonimowych Alkoholików w Zakładzie Karnym w Sierakowie Sląskim odbywają się już od 11 lat                   i wpisują się w wachlarz oddziaływań dla uzależnionych skazanych. Współpraca z aowcami uzupełnia realizowane przez Służbę Więzienną działania resocjalizacyjne. Poprzez ruch samopomocowy osadzeni przygotowują się do terapii, bądź wzmacniają efekty już odbytego leczenia. Dostrzegają, że osoba uzależniona może żyć bez alkoholu, nawet jeśli kiedyś wydawało jej się to niemożliwe.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej