28 edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiegała pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę".

Zakład Karny w Sieraków Śląski już po raz kolejny włączył się w akcję. Osadzeni posprzątali tereny leśne wzdłuż dróg dojazdowych do jednostki. Zaangażowanie osadzonych w „Sprzątanie świata” pozwala na wzbudzenie i wzmacnianie ich świadomości ekologicznej, zapoczątkowanie działań na rzecz ochrony środowiska takich jak sprzątanie śmieci czy stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

tekst: kpt. Piotr Patrzykowski

zdjęcia: mł. chor. Rafał Maj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej