Z okazji przypadającego 18 lipca Międzynarodowego Dnia Nelsona Mandeli, święta ustanowionego w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim zorganizowano ''Miesiąc z Mandelą'', przywódcą ruchu przeciw apartheidowi, działaczowi na rzecz praw człowieka i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Przede wszystkim zaś twórcy tzw. Reguł Mandeli, czyli przyjętych 7 października 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Standardów Minimum Traktowania Więźniów (zaktualizowanej wersji Wzorcowych Reguł ONZ Traktowania Więźniów z 1955 r.), których zasadniczym celem jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie.

Osadzonym przybliżono postać tego wieloletniego więźnia i bojownika o prawa człowieka. Przygotowano gazetki informacyjne, w radiowęźle zostały odtworzone audycje, zorganizowano konkursy wiedzy. W ramach programu resocjalizacji pt. ''Uprzedzenia i Dyskryminacje'' promowano prawa człowieka i zachęcano do ich poszanowania w odniesieniu do wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka czy wyznania. Osadzeni przygotowali materiały odnośnie walki Nelsona Mandeli z rasizmem oraz o prawa człowieka. Przybliżono również treść samych reguł więziennych oraz ich znaczenia w systemie wykonywania kary pozbawienia wolności zarówno w naszym kraju jak i na świecie.

Tekst: ppor. Karolina Domańska-Bednarek
Zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej