W Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim w 2019 roku przeprowadzono 11 kursów realizowanych w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logo-materialy-power.jpg

To program na lata 2014 - 2020, w zakresie Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przeprowadzono już 6 edycji. Wszystkie szkolenia by połączone z aktywizacją zawodową i nauką pierwszej pomocy.

Uczestnicy kursów mogli zdobyć umiejętności i uprawnienia: operatora maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektryka z uprawnieniami do E do 1 kV, brukarza, operatora wózków jezdniowych z napędem spalinowym i malarza wykończeniowego.

Celem projektu jest udział skazanych w szkoleniach, które maja podnieść ich kwalifikacje zawodowe. Planowane efekty, to zdobycie nowego zawodu i umiejętności, co pozwoli lepiej znaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Wartość projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” wynosi 129 291 682,28 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to: 108 967 029,82 PLN. W kursach organizowanych w sierakowskiej jednostce uczestniczyło 120 skazanych.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Patrzykowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej