Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak w ramach programu "Praca dla więźniów" w dniu dzisiejszym podpisał umowę, na podstawie której kolejni osadzeni będą pracowali poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

Skazani zostaną zatrudnieni w firmie z branży budowlanej. Praca jest jednym z najważniejszych elementów resocjalizacji. Poza zdobyciem nowych umiejętności, wyrobieniem nawyku pracy, skazani mają możliwość spłacenie swoich zobowiązań finansowych i pomagać finansowo swoich bliskich.

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej