21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które tym razem przeprowadzono online. Dyrektor jednostki ppłk Janusz Zdobylak powitał studentów, promował Służbę Więzienną jako formację, motywując studentów do podjęcia pracy w jej strukturach w przyszłości.

Sierakowskie penitencjarzystki: starszy wychowawca kpt. Arletta Nawara-Górna, starszy psycholog por. Julia Świerczyńska-Ogłaza i starszy wychowawca ppor. Karolina Domańska-Bednarek podzieliły się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prognozowania kryminologiczno-społecznego, nawiązywania prawidłowej relacji z osobami pozbawionymi wolności, pracy i zadań psychologa oraz jej znaczenia dla pracy wychowawczej w aspekcie formułowania prognoz kryminologiczno-społecznych. Przybliżone zostały podstawy prawne istotne z perspektywy pracy penitencjarnej, wskazano na osobiste doświadczenia wychowawców w zakresie formułowania prognoz kryminologiczno-społecznych, wagi jaką pełni w tym zakresie prawidłowo nawiązana relacja wychowawcza oraz znaczenia roli psychologa przy konstruowaniu odpowiednich wniosków prognostycznych i wzbogacaniu materiału osobopoznawczego. Funkcjonariuszki przytoczyły przykłady z praktyki zawodowej, starając się w ten sposób zaprezentować trudne i często niejasne przepisy prawa karnego i karnego wykonawczego w sposób przystępny.

Współpraca z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie trwa nieprzerwanie od wielu lat i pomimo zmienionych warunkówm, z uwagi na sytuację epidemiczną, nie zwalniamy tempa.

Tekst: ppor. Karolina Domańska-Bednarek
Zdjęcia: kpt. Piotr Patrzykowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej