Dzięki planowanej budowie hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu powstaną nowe miejsca pracy dla osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

W dniu 16 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu mjr Piotr Chlebicz podpisał 2 umowy z kontrahentem zewnętrznym – F.H.P. PRODMAX Robert Lichoń z Sokołowa k/Warszawy. Dotyczą one dzierżawy hali produkcyjnej oraz zatrudnienia odpłatnego skazanych. Dzięki ich podpisaniu sieradzka jednostka będzie mogła się starać o uzyskanie środków na budowę hali produkcyjnej, a następnie zatrudnieniu przy pracach produkcyjno – magazynowych na jej terenie grupy 50 – 70 osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności w sieradzkim więzieniu. Środki na budowę hali mają pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności – przeznacza się je na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na:

- tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących,

- tworzenie w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych,

- modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji,

- organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osadzonych,

- organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

F.H.P. PRODMAX działa na rynku już ponad 20 lat i obecnie jest jednym z największych polskich producentów systemów kominowych i wentylacyjnych. Firma specjalizuje się w produkcji przewodów aluminiowych, systemów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych oraz elementów wentylacyjnych. Przedsiębiorstwo stale poszerza swoją ofertę o innowacyjne systemy instalacji kominowych i wentylacyjnych przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego i przemysłowego. Działa w oparciu o rygorystyczne wymagania norm europejskich w tym również z zakresu ochrony środowiska.

kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej