Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

ZK Sieradz, dnia 19.05.2020 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze miast potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2),w okresie od dnia 20 maja do dnia 1 czerwca 2020 r., za zgodą sędziego penitencjarnego na terenie zakładu karnego, kierując się zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego, wstrzymuje się:

 

1 ) zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego,

2) udzielanie osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami w sposób uniemożliwiający kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku),

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym,

4) odprawianie nabożeństw i udzielanie bezpośrednio posług religijnych.

 

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin.

 

 

Jednocześnie utrzymane zostają zmiany:

 

  1. możliwość korzystania z rozmów telefonicznych od końca apelu porannego do rozpoczęcia apelu wieczornego, za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wydawanie posiłków;
  2. zwiększa się czas podawania ciepłej wody o dodatkową godzinę;
  3. transmisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy radiowęzeł;
  4. podjęte będą inne szczegółowe działania, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, o których będą informować bezpośrednio wychowawcy.

 

Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej