Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Zakład Karny w Sieradzu od trzech lat aktywnie realizuje zakres ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej '' Bezpieczni w służbie i w pracy ''. Podstawowym celem kampanii jest przeszkolenie pracowników zatrudnionych w instytucjach należących do szeroko rozumianej administracji publicznej. Funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie szkolenia przekazują im podstawową wiedzę oraz umiejętności mogące pomóc bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Służba Więzienna dzieli się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z przedstawicielami instytucji, których pracownicy, również z uwagi na wykonywane zadania, zajmują się pracą z trudnym i roszczeniowym podopiecznym. Trudny klient może przytrafić się każdemu. Zazwyczaj jest to osoba agresywna, roszczeniowa, z pretensjami. Trudnym klientem będzie również ktoś, kto przekonany jest o swojej racji i uważa, że jesteśmy niekompetentni. Coraz częściej zdarza się, że z klientem trudnym mają do czynienia przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, przede wszystkim państwowych i samorządowych. Nierzadko kontakty te należą do niebezpiecznych z uwagi na swoją specyfikę i nieprzewidywalność zachowań takiego podopiecznego. Zdarza się, że kończą się agresją słowną, a nawet fizyczną.

W dniu 14 lutego br. na terenie sieradzkiej jednostki penitencjarnej gościła grupa kuratorów zawodowych, i społecznych, pracowników zakładu poprawczego w Konstantynowie Łódzkim oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Trzydziestoosobowa grupa pracowników tych instytucji realizowała zakres dwuczęściowego szkolenia. którego celem było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu postępowania z petentem agresywnym oraz roszczeniowym. Pierwszy moduł, prowadzony przez psychologa, obejmował zagadnienia dotyczące umiejętności rozładowywania napięć i stresu. Część praktyczna szkolenia to m.in. nauka projektowania bezpiecznego miejsca pracy oraz ćwiczenia z zakresu technik samoobrony przed agresją fizyczną w trakcie wykonywania czynności służbowych.

 

Więcej o kampanii społecznej na stronie :

https://sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-kampania-bezpieczni-w-sluzbie-i-pracy-ma-juz-3-lata

 

kpt. Michał Bogus

rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej