Spotkanie integracyjne w ramach programu resocjalizacyjnego.

W dniu 8 czerwca br., w ramach prowadzonego dla osadzonych w sieradzkim zakładzie karnym programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i integracji rodzin, w świetlicy centralnej jednostki, dla osadzonych uczestniczących w programie, zorganizowano spotkanie integracyjne z rodzinami. Dodatkowo dla skazanych oraz ich rodzin na deskach sceny w świetlicy centralnej swe umiejętności zaprezentowali krakowscy aktorzy podczas spektaklu profilaktycznego pt.:'' Więzy krwi ''. Spektakl przedstawiony przez aktorów teatru '' Kurtyna '' to sceniczna realizacja najważniejszych zagadnień związanych z programem profilaktyki obejmującym właściwe relacje zachodzące w rodzinie.

Program readaptacji społecznej osadzonych '' Tato, wróć do mnie '' ma na celu integrację rodzin, umocnienie relacji w sferze rodzinnej i wyposażenie skazanych w wiedzę niezbędną do nawiązywania oraz utrzymywania pozytywnych i trwałych relacji społecznych, co w efekcie ma doprowadzić do ułatwienia społecznej readaptacji, kształtowania właściwych postaw i zapobiegnięcia ponownemu wejściu w konflikt z prawem. Wsparcie rodziny pozwala by proces readaptacji do życia po zwolnieniu przebiegał znacznie sprawniej, zapobiega także pogłębiającym się poczuciu osamotnienia i bezsilności osadzonych. Skazani uczestniczący w programie nabyli również wiedzę na temat wychowania dzieci, kształtowania i przestrzegania norm społecznych oraz poznali konstruktywne metody rozładowania negatywnych emocji.

Tekst kpt. Michał Bogus

Zdjęcia mł. chor. Lidia Śpiewak - Piasecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej