Skazani zdobywają wiedzę oraz doświadczenie w trakcie szkoleń kursowych realizowanych w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

logopower.jpg

Na terenie sieradzkiej jednostki penitencjarnej rozpoczęły się pierwsze szkolenia kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W trosce o zdrowie uczestników, a także prowadzących zajęcia wszystkie szkolenia realizowane będą z zachowaniem obowiązujących w jednostce zasad epidemiologicznych.

W szkoleniach pn.”Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" oraz ''Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych'' uczestniczy łącznie dwudziestu pięciu skazanych. Każde szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Uczestnicy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poprzez udział w aktywizacji zawodowej nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Służba Więzienna realizując w podległych jednostkach szkolenia zawodowe daje skazanym możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

 

Opracował ppor. Łukasz Jędrzejewski - rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej