Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019.

W dniach 21 – 27 października 2019 r. Zakład Karny w Sieradzu aktywnie uczestniczył w interesującej inicjatywie, jaką był '' Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019 ''. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu. Współorganizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz sieradzki zakład karny. Ideą tygodnia kariery zawodowej jest przybliżenie młodzieży i dorosłym zagadnień dotyczących pracy, zawodu i zatrudnienia jako szeroko rozumianej aktywności życiowej. Dzięki uczestnictwu w akcji sieradzkiej jednostki penitencjarnej, korzyści płynące z '' Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej Sieradz 2019 '' czerpać mogli również osadzeni odbywający kary pozbawienia wolności w sieradzkim więzieniu.

Uczestnictwo sieradzkiego zakładu karnego w powyższym przedsięwzięciu składało się z trzech elementów. Na terenie jednostki dla kilkudziesięcioosobowej grupy skazanych zorganizowano spotkanie informacyjno – warsztatowe z zakresu aktywizacji zawodowej i sposobów poruszania się po rynku pracy. Prowadzili je doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu, działający przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. Kolejnym akcentem tygodnia kariery było wizyta przedstawiciela ZK Sieradz w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. W ramach spotkania z sieradzką młodzieżą pt: '' Pasja, Profesja, Powołanie '', kpt. Michał Bogus – rzecznik prasowy dyrektora sieradzkiego więzienia – opowiadał o historii i współczesnej działalności jednostki oraz specyfice służby w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej. Ostatnim elementem organizowanego przedsięwzięcia była wizyta grupy osadzonych w CIiPKZ w Sieradzu. W trakcie dnia otwartego tej instytucji osadzeni mogli przyjrzeć się z bliska pracy doradców zawodowych oraz uczestniczyć w kilku spotkaniach i warsztatach aktywizacji społecznej i zawodowej. Ich celem było przygotowanie skazanych do łatwiejszego powrotu do społeczeństwa i płynnego poruszania się po rynku pracy po opuszczeniu przez nich izolacji penitencjarnej.

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia mł. chor. Lidia Śpiewak - Piasecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej