Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził z dniem 27.04.2021 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 5/2021 do służby w Służbie Więziennej

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi rozpoczął nabór dla kandydatów chętnych do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej w okręgu łódzkim.

W zakładce Praca znajdują się informacje o rekrutacji kandydatów do Zakładu Karnego w Sieradzu.

Więcej informacji na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać pod adresem:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi

ul. Smutna 21, 91-729 Łódź

oraz pod numerem telefonu:

42 675 00 54 lub 42 675 00 20.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej