W tym roku uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego odbywały się pod hasłem ”Mundurowi są wśród nas”. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sieradzu przyłączyli się aktywnie do zaprezentowania naszej formacji

Reprezentacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu wzięła udział w Pikniku z okazji Święta Wojska Polskiego. Zakład Karny w Sieradzu wystawił swoje stoisko i zaprezentował  używany na co dzień nowoczesny sprzęt, w tym uzbrojenie oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Do zobaczenia był też pojazd do konwojowania osób pozbawionych wolności. Stanowisko chętnie odwiedzali zwłaszcza najmłodsi uczestnicy pikniku, a to między innymi dzięki możliwość przymierzenia sprzętu na co dzień używanego w naszej formacji.

Obecność Służby Więziennej na sieradzkiej imprezie niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy wśród uczestników pikniku o więziennictwie, systemie penitencjarnym oraz metodach resocjalizacji.

Innym ważnym czynnikiem tej płaszczyzny działań edukacyjnych było kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego obrazu Służby Więziennej jako formacji nowoczesnej, profesjonalnej i otwarcie współpracującej ze społeczeństwem.

Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, trakcie rozmów z odwiedzającymi mieliśmy również okazję porozmawiać na temat naszej pracy i zachęcać do wstąpienia w nasze szeregi czy też przedstawić możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

ppor. Łukasz Jędrzejewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej