Czujność funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu uniemożliwiła przedostanie się na teren jednostki i dostanie się w ręce osadzonych przedmiotów niedozwolonych

Nie ustają w próbach przemytu...

Po wprowadzeniu obostrzeń sprowadzających się w warunkach więziennych do czasowego ograniczenia widzeń, po raz kolejny podjęto próbę dostarczenia przedmiotów niedozwolonych na teren więzienia, tym razem była to nieudana próba poprzez tzw. ich przerzut przez mur więzienia...

Czujni i skuteczni...

Prowadzone szkolenia, doświadczenie funkcjonariuszy oraz codzienna rzetelna praca przynosi po raz kolejny efekt. W dniu 30.05.2021 r., w wyniku prowadzonych czynności profilaktycznych uzyskano informację ,że na teren placu spacerowego zostały przerzucone zza muru jednostki zawiniątka niewiadomego pochodzenia. Dowódca zmiany wraz z wyznaczonym funkcjonariuszem dokonali szczegółowej kontroli placu spacerowego i terenu przyległego do niego, w trakcie której ujawnili: 6 zawiniątek koloru czarnego zakopane pod ławką na placu spacerowym oraz jedno znajdujące się przed wygrodzeniem placu spacerowego. W zawiniątkach znajdowały się dwa telefony komórkowe wraz z kartami aktywacyjnymi cztery przewody od ładowarki oraz dużą ilość tabletek. Znalezione przedmioty zabezpieczono. Dyrektor sieradzkiej jednostki penitencjarnej wszczął czynności wyjaśniające.


To już kolejne w niedługim czasie udaremnienie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Sieradza próby dostarczenia na teren zakładu niedozwolonych przedmiotów.


ppor. Łukasz Jędrzejewski – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej