Funkcjonariusze sieradzkiej jednostki po raz kolejny oddali honorowo krew

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sieradzu od lat służą bezinteresowną pomocą, propagując ideę dzielenia się cząstką samych siebie z potrzebującymi pomocy uczestnicząc regularnie w zbiórkach krwi. W dniu szesnastego czerwca po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcje honorowego krwiodastwa.

Podczas zorganizowanej na terenie ZK Sieradz zbiórki 21 Honorowych Krwiodawców oddało łącznie prawie dziesięć litrów tego bezcennego płynu.

Głównym celem akcji jest zapewnienie dostępności krwi dla szpitali, promowanie przez Służbę Więzienną idei honorowego krwiodawstwa oraz ukazanie, że funkcjonariusze Służby Więziennej mogą służyć pomocą drugiemu człowiekowi, także w ten sposób.

Zakład Karny w Sieradzu zbiórkę krwi tradycyjnie współorganizował z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Sieradzu. Łącznie od pierwszej zbiórki przeprowadzonej w 2012 roku sieradzcy więziennicy oddali, aż 195 litrów krwi.


Pamiętajmy!

Jedynym źródłem krwi i jej składników jest drugi człowiek, a oddanie krwi może uratować komuś życie.


Opracował ppor. Łukasz Jędrzejewski – rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej