Spotkanie profilaktyczne osadzonych z przedstawicielami Misji Więziennej FYLAKE.

Proces resocjalizacji skazanych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym obejmuje wiele obszarów deficytów osadzonych. Jednym z nich jest uzależnienie od alkoholu i różnego rodzaju środków narkotycznych. Skutecznym instrumentem niwelującym lub zmniejszającym te deficyty jest wykorzystywanie właściwie dobranych instrumentów z zakresu profilaktyki uzależnień.

W dniu 25 września br. na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Misji Więziennej '' FYLAKE '', która działa w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelickiej. Profilaktyczne spotkanie na temat uzależnienia i jego negatywnych konsekwencji dla życia ludzkiego przyjęło formę ewangelizacji poprzez dyskusję z osadzonymi. W ramach prelekcji oraz wspólnej rozmowy skazanym przekazywano pozytywne przesłanie dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami uzależnień, a także agresji. Promowano właściwe formy spędzania czasu wolnego oraz prawidłowe sposoby radzenia sobie ze stresem, umożliwiające unikanie pokus w postaci alkoholu i narkotyków. Celem fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, które często swe źródło posiadają właśnie w uzależnieniach. Prelegenci z Misji Więziennej FYLAKE pomagają osobom uzależnionym w ugruntowaniu dalszego procesu trzeźwienia i trwania w postanowieniu zerwania z niszczącym nałogiem. Dla reszty populacji osadzonych uczestniczących w spotkaniu była to swego rodzaju lekcja, dzięki której wyciągną pozytywne wnioski. Pozwolą one przełożyć się na właściwy proces powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu izolacji penitencjarnej i opuszczeniu murów więzienia.

 

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia mł. chor. Lidia Śpiewak - Piasecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej