Czytanie książek to nadal jedna z najczęstszych form spędzania czasu wolnego przez osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Sieradzka jednostka penitencjarna od lat może się szczycić zdecydowanie największą więzienną biblioteką w okręgu łódzkim. Na jej stanie jest w chwili obecnej ponad 20 tysięcy woluminów, w tym 1700 sztuk znajdujących się w punkcie bibliotecznym działającym w Oddziale Zewnętrznym ZK w Sieradzu. Rokrocznie, dzięki systematycznym zakupom oraz nieodpłatnemu pozyskiwaniu książek z lokalnych bibliotek i instytucji kulturalno – oświatowych, księgozbiór więzienny wzbogacany jest o kolejne pozycje. W ostatnich 12 miesiącach sieradzki zakład karny pozyskał ich łącznie ponad 450 egzemplarzy. Miejscowe więzienie pozyskuje woluminy również dzięki uczestnictwu w zbiórkach książek organizowanych na terenie Sieradza i okolic. Najwięcej wymiernych korzyści przyniosło uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji '' Książki w pudle ''. Przełożyło się ono na uzyskanie ponad tysiąca pozycji książkowych. Aktualnie zakład uczestniczy w akcji '' Czytelnicy Czytelnikom '', która funkcjonuje w ramach porozumienia o współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu. Porozumienie ma na celu propagowanie czytelnictwa i wymianę książek w środowisku osadzonych, zapoznawanie ich z zasadami funkcjonowania i korzystania ze zbiorów biblioteki, a także czasowe udostępnianie wystaw przygotowanych przez sieradzką bibliotekę pedagogiczną.

Osadzeni przebywający w sieradzkim więzieniu czytają bardzo dużo. W roku 2018 z biblioteki sieradzkiego więzienia skorzystało ponad 450 więźniów, którzy w trakcie ponad tysiąca dwustu wizyt wypożyczyli łącznie prawie 3000 książek. Przekrój wybieranych woluminów jest bardzo szeroki. Osadzeni najczęściej sięgają jednak po literaturę popularnonaukową oraz wszelkiego rodzaju akty prawne. Dużą popularnością cieszą się również pozycje historyczne oraz biografie.

 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej