Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowali akcję "Wielkanocna Kartka dla Kombatanta" i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności, by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o wolną Polskę. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki kartki z życzeniami trafią do środowisk kombatanckich

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak przekazał Panu Konradowi Biskupskiemu, przedstawicielowi Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen, które działa m.in. na rzecz środowisk kombatanckich Kartki z Wielkanocnymi życzeniami przygotowane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen trafią one do Kombatantów, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Polski.

Kartki były tworzone przez ostatnie kilka tygodni w ramach prowadzonych przez kadrę działu penitencjarnego oddziaływań kulturalno-oświatowych wobec osób pozbawionych wolności mających na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wszystkie kartki są niepowtarzalne, bo własnoręcznie wykonane i ozdobione przez osadzonych. Skazani chętnie włączali się w zajęcia kulturalno-oświatowe i tworzyli własne projekty kartek. Tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny elementy procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podejmowana przez nich aktywność spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. W ten sposób budują poczucie własnej wartości, uczą się konstruktywnego organizowania czasu wolnego, rozwijają umiejętności manualne. Ponadto tworzenie wielkanocnych kartek adresowanych do Kombatantów stanowi idealny punkt wyjścia, aby wprowadzić osoby pozbawione wolności w tematykę działań Kombatantów mających na celu obronę Ojczyzny i zapoznania osadzonych z ważnymi kartami historii Polski.

Tym symbolicznym gestem chcemy wywołać w czasie nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy uśmiech na twarzach Bohaterów i skierować do Nich następujące słowa:

DZIĘKUJEMY I PAMIĘTAMY !

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej