W dniu 22 kwietnia 2023 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach odbyły się XVII Siedleckie Targi Pracy. Wśród wystawców swoje stoisko prezentowała Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

Targi Pracy to znaczące wydarzenie w siedleckim regionie, które przyciąga setki osób poszukujących pracy, stażu, wolontariatu i wielu potencjalnych pracodawców. Wydarzenie było doskonałą sposobnością do przedstawienia szerokiemu gronu odbiorców misji i zadań Służby Więziennej. Targi stanowią idealną platformę dla spotkań między pracodawcami, a osobami poszukującymi zatrudnienia, co pozwala zaprezentować Slużbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę i jedną z kluczowych formacji mundurowych dla zapenienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Inicjatywa to także okazja by zapoznać się z aktualnymi tendencjami na rynku pracy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżali specyfikę służby w Służbie Więziennej, zapoznawali przedsiębiorców z ministerialnym programem "Praca dla więźniów", informowali o kryteriach, które należy spełnić by wstąpić w szeregi wspomnianej formacji mundurowej, przedstawiali etapy postępowania kwalifikacyjnego, ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a także realizowane przez Służbę Więzienną kampanie społeczne. 

Stoisko Służby Więziennej cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli z bliska zapoznać się ze środkami przymusu bezpośrdniego, środkami ochrony osobistej, które towarzyszą funkcjonariuszom podczas codziennej realizacji obowiązków służbowych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podczas rozmów padało mnóstwo pytań, które w większości dotyczyły drogi, jaką należy przejść by zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, cech jakie powinna wykazywać osoba ubiegająca się o pracę w Służbie Więziennej czy zagrożeń jakie niesie za sobą praca z osobami przebywającymi w izolacji więziennej.

Ponadto Zakład Karny w Siedlcach prowadził w ramach stoiska punkt informacyjny "zatrudnij skazanego", w którym mozna było zapoznać się z ministerialnym programem "Praca dla więźniów" – ofertą współpracy adresowaną do pracodawców. Slużba Więzienna była prezentowana jako podmiot, który może dostarczyć rynkowi pracy wykwalifikowanych pracowników w postaci skazanych. Zważywszy, iż art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego wprost wskazuje, że praca wykonywana przez osoby pozbawione wolności jest jednym z podstawowych oddziaływań resocjalizacyjnych na skazanych przedstawiciele Zakładu Karnego w Siedlcach w ramach stoiska udzielali zainteresowanym informacji z zakresu procedur dotyczących zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Targi stworzyły sposobność do bezpośrednich rozmów z przedsiębiorcami, którzy zainteresowani informacją funkcjonującą w przestrzeni publicznej o rządowym programie "Praca dla więźniów" mieli możliwość bliżej poznać założenia programu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przekazywali swoim rozmówcom m.in. prospekty informacyjne dotyczące zatrudnienia w Służbie Więziennej, kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a także foldery dotyczące procedury zatrudnienia skazanych.

Oferty pracy Mazowieckiej Służby Więziennej

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum Zakładu Karnego w Siedlcach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej