W oddziale terapeutycznym siedleckiego zakładu karnego powstają komfortowe budy dla bezdomnych zwierząt, to efekt podpisanego w grudniu ubiegłego roku, porozumienia.

Na mocy porozumienia zawartego 15 grudnia 2017 roku, pomiędzy dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach, ppłk. Markiem Suwińskim, a przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt "AMICUS", w siedleckim oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, powstają komfortowe budy dla bezdomnych psów.

Osadzeni z siedleckiej jednostki pod okiem terapeuty chor. Grzegorza Demianiuka wykonają 6 domów dla bezdomnych zwierząt. Projekt wykonania zakłada ocieplenie bud styropianem oraz możliwość dostępu do wnętrza przez otwierany dach.

Ponadto w ramach podpisanego porozumienia Zakład Karny w Siedlcach cyklicznie przekazuje Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt wyroby rękodzielnicze wykonane przez osadzonych, dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup karmy oraz pomoc weterynaryjną dla zwierząt.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt jest również doskonałą formą terapii dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo, poprzez rozwijanie zdolności manualnych oraz kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych.

mówi kierownik oddziału terapeutycznego siedleckiej jednostki mjr Olga Superczyńska

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych bezinteresowna praca na rzecz bezdomnych zwierząt ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych, co zwiększy ich szanse na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu kary.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej