Służba Więzienna w dobie pandemii COVID-19 pamięta o seniorach! W Zakładzie Karnym w Siedlcach przeprowadzono zbiórkę środków finansowych pod hasłem "ZK SIEDLCE-SENIOROM" na zakup środków ochrony osobistej i środków higieny przeznaczonych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

W dobie pandemii COVID-19 Służba Więzienna aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych, które skupione są wokół działań skierowanych na zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez koronawirusa.

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej postanowiła wesprzeć podopiecznych "Domu nad Stawami" - Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. W efekcie przez kilkanaście dni prowadzona była zbiórka środków finansowych przezanczonych na zakup środków ochrony osobistej i środków higieny. Akcja "ZK Siedlce – Seniorom" jest działaniem stanowiącym wyraz pamięci o osobach starszych, którzy wymagają szczególnej ochrony, gdyż stanowią grupę ryzyka zachorowania na COVID-19.

Zakupione środki dezynfekcyjne i higieniczne zostały przekazane przez Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marka Suwińskiego na ręce Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach Marii Wierzejskiej. Dyrektor Siedleckiej jednostki penitencjarnej powiedział, iż:

Służba Więzienna stoi na straży ładu, bezpieczeństwa i służy swoją pomocą wszystkim grupom społecznym. W dzisiejszych czasach, czasach trudnych, czasach szczególnych nasza pomoc jest potrzebna nie tylko osobom, które są za murem więzienia, ale tym najbardziej potrzebującym, tym którzy są w domu opieki społecznej, „Domu nad Stawami”. W ramach zebranych środków finansowych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach zakupiliśmy środki ochrony osobistej, które przekażemy osobom potrzebującym. Służba Więzienna wpisuje się w program pomocy osobom, które na tą pomoc najbardziej czekają.   

Podkreślenia wymaga, że przeprowadzona zbiórka mająca na celu wsparcie osób w wieku senioralnym jest jedną z form realizacji misji Służby Więziennej, jaką jest ochrona społeczeństwa. Pomoc drugiemu człowiekowi to wyraz dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych osób.

W "Domu nad stawami" przebywa ponad stu pensjonariuszy – osób starszych z różnego rodzaju dysfunkcjami. To szczególna grupa ludzi, którzy wymagają stałej opieki. Każdy gest dobrej woli skierowany w stronę podopiecznych wspomnianej placówki przyczynia się do poprawy ich codziennego funkcjonowania.

Wszystkim podopiecznym i kadrze "Domu nad stawami" życzymy dużo uśmiechu i zdrowia.

 

Zdjęcia i opracowanie: ppor. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej