07 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał porozumienie, w ramach którego skazani z siedleckiej jednostki będą wykonywać pomoce dydaktyczne dla dzieci autystycznych, będących podopiecznymi Fundacji SYNAPSIS.

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Zmieniamy świat dla osób z autyzmem.

- brzmi hasło przewodnie Fundacji.

Na mocy zawartego porozumienia osadzeni odbywający karę w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo będą wykonywać pomoce dydaktyczne, które posłużą do wspomagania rozwoju dzieci autysycznych, uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez SYNAPSIS.

Skazani z siedleckiej jednostki pod okiem terapeutów chor. Grzegorza Demianiuka i por. Marka Michalaka od wielu lat wykonują pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne wykorzystywane do wspomagania rozwoju dzieci. Zabawki i pomoce dydaktyczne wykonywane są w ramach terapii zajęciowej, której celem jest przegotowanie osób pozbawionych wolności do powrotu do społeczeństwa poprzez poprawę sprawności manualnej i psychicznej, podniesienie kompetencji społecznych, a także wyrobienie nawyku systematycznej pracy.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna praca na rzecz dzieci dotkniętych niepełnosprawnością ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach angażując osoby pozbawione wolności w takie działania uczą, że każda pomoc się liczy, bez wgzlędu na to po której stronie muru jest niesiona.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej