W dniu 18 stycznia 2023 roku w siedleckiej jednostce penitencjarnej podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Porozumienie o współpracy zostało sygnowane przez kierownictwo obu instytucji. Zakład Karny w Siedlcach reprezentował Dyrektor siedleckiej jednostki penitencjarnej ppłk Cezary Bujak. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie reprezentował Dyrektor placówki szkolnej Jacek Nowotniak oraz Wicedyrektor szkoły Aneta Rosochacka.

Podpisane porozumienie to bardzo dobry przykład inwestycji w przyszłość młodzieży. Celem podjętej współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania wśród uczniów wartości, postaw patriotycznych, podniesienia świadomości społecznej i prawnej młodzieży w przedmiocie konsekwencji zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem, a także edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Podjęta współprca pozwoli uczniom uczestniczyć w spotkaniach z kadrą Zakładu Karnego w Siedlcach zarówno w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie jak i na terenie siedleckiej jednostki penitencjarnej. Dzięki wspólnej inicjatywie młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych, w trakcie których omówione zostaną zachowania ryzykowane, które mogą skutkować konfliktem z prawem. W trakcie spotkań młodzież zostanie zapoznana ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej, co więcej będzie mogła bliżej przyjrzeć się codziennej realizacji zadań służbywych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wspólne działania będą także okazją do ukazania formacji jako atrakcyjnego pracodawcy proponującego stabilne zatrudnienie w trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Poslce. 

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej