Rokrocznie w trzeci czwartek miesiąca października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło przewodnie: "Zgoda buduje - niezgoda rujnuje". W siedleckiej jednostce trwa kampania edukacyjna upowszechniająca informacje o pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony z pomocą bezstronnego, neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

W Zakładzie Karnym w Siedlcach obchodzony jest Tydzień Mediacji, który w tym roku przypada w dniach od 17 do 21 października. Tydzień Mediacji jest finałem intensywnej kampanii edukacyjnej prowadzonej przez kadrę siedleckiej jednostki penitencjarnej dotyczącej pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W każdym oddziale mieszkalnym na tablicach informacyjnych widnieją plakaty informujące o Międzynarodowym Dniu Mediacji przypadającym na 21 października. Wychowawcy przekazują osadzonym ulotki dotyczące mediacji i korzyści jakie niesie dla obu stron uczestniczących w sporze. Przez więzienny radiowęzeł od kilkunastu dni cyklicznie emitowana jest pogadanka informacyjna o alternatywnym wobec sądów sposobie rozwiązywania sporów.

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej w czasie Tygodnia Mediacji odbyło się spotkanie w więziennym radiowęźle z Panią Wiesławą Chalecką - specjalistką w dziedzinie mediacji karnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, która przybliżyła osobom pozbawionym wolności ideę mediacji, określiła podstawowe zasady mediacji, wyjaśniła w jakich sprawach można z niej skorzystać, jak przebiega postępowanie mediacyjne, jakie są jego koszty, a także jak rozpocząć sam proces mediacji. Podczas audycji - spotkania w więziennym radiowęźle Pani Wiesława Chalecka odpowiedziała na pytania osadzonych dotyczące mediacji, które były zbierane wśród osób pozbawionych wolności. 

 Więcej o mediacji można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: mł. chor. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej