8 listopada 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach odbyły się zajęcia dla osób redukujących punkty karne oraz prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, z udziałem skazanego z siedleckiej jednostki.

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978), oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 9) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję starosty.

W ramach podpisanego porozumienia, w kursach reedukacyjnych organizowanych przez siedlecki  WORD, jako prelegent, uczestniczy skazany odbywający karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dzieląc się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami i ostrzegając przed negatywnymi konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Takie spotkania miały już miejsce 11 października i 8 listopada br. Skazani opowiadali o tym jak zrujnowali sobie życie przez jazdę pod wpływem alkoholu. Nieodpowiedzialne zachowania w konsekwencji doprowadziły do wyroku skazującego na kilka lat pozbawienia wolności.

Osobiste przekazy osadzonych wnoszą wiele pozytywnych i wychowawczych aspektów do prowadzonych zajęć. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z uczestnikami kursów i szkoleń, odnoszące się do negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, znacząco wpływa na zmianę postaw kursantów. Mocne, zbudowane na osobistych doświadczeniach przekazy oddziałują motywacyjnie w kierunku eliminacji tragicznych skutków, jakie niesie ze sobą jazda po spożyciu alkoholu lub lekceważenie przepisów.

Opracowanie kpt. Edyta Starostka rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach

Zdjęcie mł. chor. Paweł Izdebski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej