11 i 12 kwietnia br. uczniowie szkół średnich ZSP nr 3 w Siedlcach oraz ZSP w Łochowie w ramach lekcji wychowawczej uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych „Więzienie stracony czas”, realizowanych na terenie siedleckiego zakładu karnego.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.

Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie Stracony Czas", opracowany przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu realizowany jest w siedleckiej jednostce od 2012 roku, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych. Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym "Wiezienie stracony czas", przedstawiającym historie trzech młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, ponieważ kierowały się lekkomyślnością oraz chęcią zaimponowania rówieśnikom.

Zajęcia oparte są na filmie edukacyjnym "Wiezienie stracony czas", przedstawiającym historie trzech młodych osób, które weszły w konflikt z prawem, ponieważ kierowały się lekkomyślnością oraz chęcią zaimponowania rówieśnikom.

Podczas zajęć prowadzący poruszają problematykę:

  • zjawiska patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich,
  • odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne,
  • konsekwencji prawnych zachowań niezgodnych z prawem:
  • zasad stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich,
  • konsekwencji psychologiczne wynikających z łamania prawa zarówno w odniesieniu do ofiary, jak i sprawcy przestępstwa,
  • roli i odpowiedzialność prawnej oraz moralnej świadków przestępstw,
  • wpływu alkoholu i narkotyków na zdolność kierowania pojazdem oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.

Zajęcia prowadzone na terenie więzienia dodatkowo wpływają na świadomość młodych ludzi. Widok wszechobecnych krat i zamków przekonuje uczniów, że w życiu warto kierować się rozwagą oraz kontrolować swoje zachowanie, aby móc cieszyć się wolnością i realizować swoje plany na przyszłość.

 

Tekst ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia szer. Sebastian Matulaniec

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej