Służba Więzienna pamięta o wychowankach Domu Dziecka w Siedlcach. Funkcjonariusze i pracownicy siedleckiej jednostki zbierali m.in. artykuły szkolne, kosmetyki, artykuły chemii gospodarczej by przekazać je podopiecznym Domu Dziecka w Siedlcach - "Domu pod Kasztanami".

Janusz Korczak powiedział kiedyś:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

W Zakładzie Karnym w Siedlcach zorganizowano akcję charytatywną pod hasłem "Z uśmiechem do szkoły" dla podopiecznych Domu Dziecka w Siedlcach - "Domu pod Kasztanami". Wrzesień to czas powrotu dzieci do szkoły. Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej postanowiła wesprzeć podopiecznych wspomnianej placówki, by ten czas był powodem do uśmiechu. W efekcie przez kilkanaście dni zbierane były m.in. artykuły szkolne, kosmetyki dla dziewcząt i chłopców, chemia gospodarcza - czyli przedmioty, które pozwolą podopiecznym Domu Dziecka z uśmiechem chodzić do szkoły i swobodnie funkcjonować w grupie rówieśników, na zajęciach szkolnych, a także na zajęciach organizowanych wewnątrz placówki. Dzięki takim działaniom uśmiechy na twarzach dzieci pojawiają się częściej.

Zebrane dary zostały dziś przekazane przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Magdalenę Maciejewską na ręce Pani Dyrektor Domu Dziecka w Siedlcach Katarzyny Graniszewskiej.

Dom Dziecka w Siedlcach jest placówką całodobową socjalizacyjną dla dzieci od 0 do 18 roku życia. Do podstawowych zadań placówki należą: zapewnienie specjalistycznej opieki wychowankom, w tym dzieciom niepełnosprawnym, noworodkom, niemowlętom. Placówka w ramach pracy z rodziną udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych, działa na rzecz podtrzymywania więzi dziecko-rodzina, pracuje na rzecz powrotu dzieci do rodziny biologicznej lub znalezienia środowiska zastępczego, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Pomoc drugiemu człowiekowi to wyraz dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych osób. Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej nie pierwszy raz wspierają podopiecznych "Domu pod Kasztanami". W 2019 r. przekazali wychowankom wspomnianej placówki nagrodę w postaci konsoli Play Station 4, którą otrzymali za zajęcie I miejsca w zawodach "Smoczych Łodzi" zorganizowanych w siedleckim Parku Wodnym. Postawa funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach pokazuje, że chętnie wspierają innych i uwidacznia, że podopieczni Domu Dziecka w Siedlcach mają przyjaciół także w szeregach Służby Więziennej.

Media o wydarzeniu: Podlasie24.plTVP3 Warszawa - Kurier Mazowiecki (od 8 min. 39 sek.), TubaSiedlec, Życie Siedleckie

 

Tekst: ppor. Przemysław Turyk

Zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk, szer. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej