W siedleckiej jednostce odbyły się specjalistyczne ćwiczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z udziałem grupy Interwencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej i Policji

Zorganizowane na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach ćwiczenia ochronne z udziałem innych służb mundurowych dotyczyły przygotowania jednostki penitencjarnej do działania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Problematyka wspólnych ćwiczeń specjalistycznych

Tematyka ćwiczeń zakładała współdziałanie różnych służb na terenie zakładu karnego przy realizacji zadań obronnych w związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej stanu wyjątkowego na terenie całego kraju oraz potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jednostki. Doskonalono szereg procedur związanych z uruchomieniem w Zakładzie Karnym w Siedlcach Stałego Dyżuru Ministra Sprawiedliwości, organizacją pracy Sztabu – Zespołu Zadaniowego w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, ogłoszeniem alarmu dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizacją przedsięwzięć logistycznych w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki, przygotowaniem do militaryzacji.

Scenariusz ćwiczeń:

  • Nieudana próba ataku terrorystycznego

Funkcjonariusz pełniący służbę na jednym ze stanowisk uzbrojonych zauważył zaparkowany blisko więziennego muru pojazd osobowy i dwóch nienaturalnie zachowujących się mężczyzn, ktorzy co kilka minut opuszczają pojazd i obserwują rejony bram wjazdowych jednostki oraz biura przepustek. Informacja zostaje przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. W sąsiedztwie wspomnianych miejsc zostaje wstrzymany ruch osób i samochodów. Przybyły na miejsce patrol Policji w wyniku kontroli osób znajdujących się w pojeździe ujawnia przy zatrzymanych broń palną. Funkcjonariusze Policji informują o zdarzeniu stanowisko dowodzenia w ZK Siedlce i zabezpieczają pojazd.

  • Pożar w pomieszczeniu węzła przyjęć – zwolnień

W toku pełnienia służby w pomieszczeniu węzła przyjęć – zwolnień funkcjonariusz zauważa wzmagające się zadymienie pomieszczeń służbowych o czym informuje Dowódcę Zmiany. Następuje ewakuacja funkcjonariuszy oraz osadzonych do sali widzeń. Dyrektor Zakładu Karnego ogłasza alarm. Do jednostki przybywa Państwowa Straż Pożarna, która wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej z grupy przeciwpożarowej udaje się w rejon pożaru i prowadzi skuteczną akcję gaśniczą.

  • Wzięcie przez osadzonego zakładnika-funkcjonariusza w sali widzeń i jego odbicie

Osadzony przebywający w sali widzeń odmawia udziału w transporcie, uderza jednego z dwóch funkcjonariuszy powodując jego upadek i utartę świadomości, a następnie bierze za zakładnika funkcjonariuszkę, która uruchamia w użytkowanych środkach łączności "cichy alarm". Brak kontaktu pomiędzy stanowiskiem dowodzenia, a funkcjonariuszką skutkuje przybyciem do sali widzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym Dowódcy Zmiany i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, która miała realizować transport osadzonego. Funkcjonariusze zastają osadzonego przetrzymującego funkcjonariuszkę i żądającego natychmiastowego kontaktu z Dyrektorem. Przybywają negocjatorzy z Zakładu Karnego w Siedlcach. Osadzony wysuwa żądania podstawienia samochodu. Negocjacje kończą się niepowodzeniem i zapada decyzja o przygotowaniu wariantów rozwiązań siłowych. Wzywane są siły Policji. Grupa uderzeniowa zajmuje dogodne pozycje. W momencie podejścia osadzonego z przetrzymywaną funkcjonariuszką do samochodu następuje uderzenie grupy interwencyjnej Policji i funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Następuje obezwładnienie osadzonego i zabezpieczenie funkcjonariuszki.

Znaczenie ćwiczeń ochronnych

Najważniejszym celem przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń jest sprawdzanie sprawności i skuteczności działań w sytuacji związanej z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa. Szkolenie pozwala pogłębić wiedzę z zakresu obronności państwa funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach, a także kształtować i utrwalać niezbędne nawyki podczas prowadzenia działań obronnych i ochronnych. Tego rodzaju ćwiczenia pozwalają doskonalić umiejętność współdziałania sił Służby Więziennej z jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo ćwiczenia są sposobnością do doskonalenia i weryfikacji przyjętych rozwiązań, procedur postępowania.

Fotorelacja

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej