15 marca br. Zakład Karny w Siedlcach odwiedziło kierownictwo Zakładu Karnego z Ioannina w Grecji.

Wizyta była ostatnim elementem konferencji „Kształtując przyszłość resocjalizacji - rola Służby Więziennej, organizacji pozarządowych i świata nauki”, podsumowującej międzynarodowy projekt "E.U.R.O.P.E - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Educations" , Europa dla Obywateli, budujący współpracę pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej, organizacji pozarządowych, świata nauki, aktywistów i artystów pracujących z więźniami.

W Konferencji zorganizowanej przez Collegium Civitas i Fundację Sławek uczestniczyli Przedstawiciele Służby Więziennej z Polski oraz Grecji, Rzecznika Praw Obywatelskich, sektora NGO oraz świata nauki, wolontariusze polscy, greccy oraz węgierscy, wspierający działania ukierunkowane na skuteczną readaptację skazanych.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "POLIS" i Stowarzyszenie "Nigdy Więcej".

Pierwszy dzień konferencji był próbą odpowiedzi na pytanie czym jest współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Służbą Więzienną, a także jak skutecznie współdziałać, aby osiągnąć zamierzony cel czyli powrót skazanych do społeczeństwa.

W panelu dotyczącym współpracy wzięli udział między innymi Maria Dąbrowska - współtwórczyni Fundacji "Zmiana", dr Maria Niełaczna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Aneta Domżalska – asystent na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Natalia Gierasimiuk - Prezes Fundacji "ONI-TO MY" oraz przedstawiciele Służby Więziennej z kpt. Arletą Pęconek, rzecznikiem prasowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie na czele. W dyskusji wziął również udział dr Paweł Moczydłowski, kryminolog, publicysta, b. szef Służby Więziennej.

Drugi dzień konferencji przedstawiał resocjalizację w praktyce. Uczestnicy mogli obejrzeć efekty warsztatów prowadzonych we wszystkich krajach uczestniczących w Projekcie. O szczegółach warsztatów realizowanych w Grecji opowiedzieli Dafni Kalafati, Niovi Stavropoulou z organizacji AMAKA.

W ramach wymiany doświadczeń przedstawiciele greckiego więziennictwa odwiedzili Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie oraz Zakład Karny w Siedlcach.

Podczas wizyty w siedleckiej jednostce goście zostali zapoznani z formami pracy penitencjarnej oraz programami realizowanymi przez kadrę penitencjarną siedleckiego więzienia.

Dyrektor mjr Marek Suwiński przedstawił specyfikę oraz historię Zakładu Karnego w Siedlcach, który jest najstarszą jednostką okręgu warszawskiego. Goście zobaczyli oddziały mieszkalne, place spacerowe, kaplicę, halę sportową, świetlicę oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Wizyta była podsumowaniem konferencji, ale także okazją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie resocjalizacji skazanych oraz zarządzania jednostką penitencjarną.

Na pamiątkę spotkania dyrektor siedleckiego zakładu wręczył Gościom pamiątki w postaci rękodzieła skazanych oraz katalogów informacyjnych Zakładu Karnego w Siedlcach.

 

 

Tekst i zdjęcia por. Marta Kuźma

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej