VIII edycja programu edukacyjno-profilaktycznego „Więzienie - stracony czas” rozpoczęła się od zajęć dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Program będzie realizowany w ZK Siedlce w roku szkolnym 2019/2020

Uczestnikom zajęć towarzyszyła pewna doza niepewności, ale i ciekawość jak wygląda codzienność za murami siedleckiej jednostki penitencjarnej. Zajęcia rozpoczęły się od powitania uczniów i towarzyszących im opiekunów. Następnie funkcjonariusz prowadzący zajęcia przedstawił specyfikę Zakładu Karnego w Siedlcach. Młodzież została zapoznana z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz odbywania kary pozbawienia wolności w celu bardziej efektywnego przyswojenia prezentowanych podczas spotkania treści.

W dalszej części zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny "Więzienie - stracony czas" prezentujący niewłaściwe wybory młodzieży i związane z tym konsekwencje. Kolejnym etapem zajęć było omówienie z młodzieżą głównych wątków zaprezentowanego filmu i podkreślenie, iż konflikty z prawem młodych osób bardzo często wynikają z ulegania sugestiom grona przyjaciół, z brawury, braku dostatecznego wglądu we własne postępowanie będącego efektem znajdowania się pod wpływem środków psychoaktywnych.

W ramach zajęć młodzież miała możliwość obejrzenia części terenu zakładu karnego.

Obserwowana przez uczniów więzienna rzeczywistość, dźwięk zamykających się krat dobitnie przemawiają do wyobraźni młodego człowieka wywołując w nim refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej w przypadku niewłaściwych wyborów życiowych. Dzięki zajęciom organizowanym na terenie siedleckiej jednostki penitencjarnej młodzież ma szansę przekonać się jakie konsekwencje może za sobą pociągnąć nierozważne postępowanie.

Służba Więzienna poprzez projekt "Więzienie - stracony czas" promuje i zachęca do funkcjonowania w społeczeństwie w sposób zgodny z prawem, a także podnosi świadomość wśród młodzieży w obszarze przestępczości osób nieletnich. Takie działania w sposób istotny wpływają na ograniczenie przestępczości wśród młodzieży.

Program profilaktyczno - edukacyjny "Więzienie - stracony czas", opracowany został przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Realizacja wspomnianego programu przez kadrę siedleckiej jednostki penitencjarnej cieszy się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem wśród placówek oświatowych.

Więcej o projekcie: Więzienie - stracony czas

 

Tekst: ppor. Przemysław Turyk

Zdjęcia: szer. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej