17 września 2019r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyły się warsztaty edukacyjne dla skazanych w podeszłym wieku pn. „Zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów”.

Warsztaty odbyły się w ramach drugiej edycji Projektu 2 KROKI realizowanej od początku 2019 roku przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Warsztaty prowadził dr n. o zdr. Piotr Leszczyński z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Instytucie Nauk o Zdrowiu na Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W spotkaniu uczestniczyli skazani w wieku 60 lat lub starsi. Podczas warsztatów nabyli oni podstawową wiedzę na temat działań sprzyjających poprawie kondycji fizycznej i psychicznej, a także sposobów reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Projekt 2 KROKI,  ramach którego odbyły się warsztaty, skierowany jest zarówno do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności oraz członków ich rodzin. Ma na celu podniesienie kompetencji społecznych osób odbywających karę pozbawienia wolności, a w szczególności budowanie zdrowych relacji w gronie najbliższych, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.

Realizacja drugiej edycji Projektu, podobnie do pierwszej, zawiera działania na rzecz wspierania relacji rodzinnych, indywidualne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, terapię uzależnień, poradnictwo prawne, spotkania więziennego zespołu Caritas dla skazanych zaburzonych i upośledzonych.

Nowym punktem tegorocznych 2 KROKÓW są działania ukierunkowane na edukację, usprawnienie i uspołecznienie seniorów, odbywających karę w siedleckim zakładzie karnym.

W polskich więzieniach z roku na rok przybywa skazanych w podeszłym wieku. Głównym powodem tego zjawiska jest wydłużanie się średniej życia oraz wkraczanie w wiek senioralny skazanych z dużymi wyrokami i dożywociem. Zgodnie ze statystykami Centralnego Zarządu Służby Więziennej w 2015 r. w wieku 61-63 za kratami było 1049 osób tymczasowo aresztowanych i skazanych, w wieku 64-66 osadzonych było 600 osób, a w grupie 67+ było 554 więźniów. Łącznie daje to 2203 osoby. W roku 2010 łącznie tymczasowo aresztowanych i skazanych po 61 r.ż. było 1829 osób, zaś w roku 2001 - jedynie 625.

Oznacza to, że w ciągu niecałych 15 lat grupa osadzonych seniorów powiększyła się o 350 proc. Ogółem w polskich więzieniach przebywa obecnie ok. 70 tys. więźniów (w roku 2001 było ich ok. 80 tys.). Prawnicy i kryminolodzy podkreślają, że wiek nie jest okolicznością łagodzącą. *

Aktualnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach przebywa blisko 30 osób w wieku 60 lat i więcej. Grupa ta wymaga specjalnie dostosowanych działań ukierunkowanych przede wszystkich na usprawnienie fizyczne, psychiczne oraz przygotowanie do życia po odbyciu kary.

Nowe działania zawarte w drugiej edycji projektu 2 KROKI są odpowiedzią na rosnącą populację osób starszych, a tym samym potrzebę podjęcia działań skierowanych do tej kategorii więźniów.

 

*Źródło:

http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/w_ciagu_15_lat_liczba_seniorow_w_polskich_wiezieniach_wzrosla_3_5_krotnie,5762.html

 

Tekst i zdjęcia kpt. Marta Kuźma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej