Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach kontynuuje realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Tym razem w zajęciach uczestniczyła młodzież Szkoły Podstawowej w Hermanowie

Słuzba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowniów cywilnych. Chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realizujemy żmudny proces resocjalizacji skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzimy edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestepstw.

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Ponadto prowadzący zajęcia zaprezentowali Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową. 

Dzięki projektowi uczniowie podnieśli swą świadomość prawną. Młodzież z uwagą wysłychała prelekcji prowadzonych przez funkcjonariuszy Słuzby Więziennej, czego dowodem były liczne pytania dotyczące funkcjonowania Zakladu Karnego w Siedlcach. Spotkanie zakończyło się prezentacją środków ochrony osobistej i środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szkoła Podstawowa w Hermanowie otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie "W SŁUŻBIE PRAWU".

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: sierż. sztab. Krzysztof Mogielnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej