Zakład Karny w Siedlcach spotkał się z uczniami szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Niespełna 50 uczniów z Zespołu Szkół w Gołąbkach uczestniczyło w zajęciach, które przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej

Ogólnopolski projekt Służby Więziennej „W Służbie Prawu” kładzie przede wszystkim nacisk na edukację prawną, patriotyczną dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

W trakcie zajęć uczniowie zostali uczuleni na zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających i wszelkiego rodzaju substancji psychotropowych - zarówno w sposób świadomy, jak również poprzez podanie przez inną osobę, np w słodyczach czy w płynach. Ponadto dowiedzieli się, czym jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym różni się występek od zbrodni i co to jest przestępstwo.Ponadto prowadzący zajęcia zaprezentowali Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową. 

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy skazanym i jest efektem kolizji z prawem.

Kolejna grupa uczniów szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Gołabkach podniosło swą świadomość prawną. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęcia, które zakończytły się możliwością obejrzenia środków ochrony osobistej, środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Opracowanie: mł.chor.Grabowska Monika

Zdjęcia:. mł.chor.Grabowska Monika, mł.chor.Wierzchowski Waldemar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej