21 listopada br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która jest okazją do nadania odznaczeń oraz wyższych stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

W 2023 r. obchodzona jest 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wraz z odradzającą się wolną Polską utworzono Straż Więzienną, współczesną Służbę Więzienną. W dniach 7-8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych oraz dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Akty te normalizowały funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce i stanowiły podwaliny systemu i myśli penitencjarnej.

Obecnie Służba Więzienna to nowoczesna, trzecia co do wielkości formacja mundurowa w państwie, która efektywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania penitencjarne zmierzające do korekcji deficytów występujących u poszczególnych więźniów, będących źródłem konfliktu z wymiarem sprawiedliwości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości są okazją do nadania odznaczeń oraz wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego miało miejsce wręczenie przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Tomasza Frankowskiego jednemu z funkcjonariuszy brązowej odznaki "Za zasługi dla więziennictwa" oraz wręczenie funkcjonariuszom aktów nadania wyższych stopni Służby Więziennej. W dalszej części uroczystości Zastępca Dyrektora pogratulował odznaczonym i awansowanym oraz podziękował kadrze za wykazywane zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych, a ich rodzinom za wsparcie i wyrozumiałość w dzieleniu z funkcjonariuszami trudów codziennej służby. Podkreślił także, że służba i praca w Służbie Więziennej jest trudna, ale niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz życzył wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom sukcesów na drodze zawodowej jak i w życiu prywatnym. Podczas uroczystości obecny był poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Siedlcach. W obchodach uczestniczyło kierownictwo Zakładu Karnego w Siedlcach, przedstawiciele Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność" oraz funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej. 

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: mł. chor. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej