19 listopada br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która jest okazją do nadania odznaczeń oraz wyższych stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W 2019 r. obchodzona jest 101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wraz z odradzającą się wolną Polską utworzono Straż Więzienną, współczesną Służbę Więzienną. W dniach 7- 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych oraz dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Akty te normalizowały funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce i stanowiły podwaliny systemu i myśli penitencjarnej.

Obecnie Służba Więzienna to nowoczesna, trzecia co do wielkości formacja mundurowa w państwie, która efektywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania penitencjarne zmierzające do korekcji deficytów występujących u poszczególnych więźniów, będących źródłem konfliktu z wymiarem sprawiedliwości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości są okazją do nadania odznaczeń oraz wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński wręczył funkcjonariuszom brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, przyznawane przez Ministra Sprawiedliwości oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W dalszej części uroczystości Dyrektor siedleckiej jednostki penitencjarnej pogratulował odznaczonym i awansowanym, podkreślając jak trudna i ważna jest praca funkcjonariuszy naszej formacji dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a także życzył wszystkim funkcjonariuszom dalszych sukcesów zarówno w służbie jak i w życiu prywatnym.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, który zwracając się do zgromadzonych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Siedlcach wyraził uznanie dla ich trudnej służby oraz podziękował za wkład w budowanie bezpieczeństwa publicznego.

Z okazji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka skierował w liście do Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach słowa uznania dla rzetelnej służby i pracy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników siedleckiej jednostki penitencjarnej.

Więcej zdjęć z uroczystości pod adresem: Odznaczenia i awanse w ZK Siedlce z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Opracowanie i zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej