8 maja br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach, w korespondencji kierowanej do osadzonego ujawnili telefon komórkowy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach kolejny raz udaremnili próbę przemytu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu jednostki organizacyjnej służby więziennej. W trakcie kontroli korespondencji kierowanej do osób odbywających karę pozbawienia wolności, za pomocą skanera rentgenowskiego, funkcjonariuszka zauważyła elektroniczny przedmiot. Wewnątrz koperty znajdował się telefon komórkowy wraz z kartą SIM.

W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Osadzonym odbywającym karę w siedleckim zakładzie karnym przysługuje możliwość kontaktu telefonicznego z rodziną każdego dnia, za pomocą aparatów samo inkasujących umieszczonych na korytarzach mieszkalnych, jednak rozmowy te podlegają kontroli służby więziennej. Posiadanie niedozwolonych środków łączności może przyczynić się do czynów zabronionych prawem, zastraszania świadków, zapewnienia alibi lub uzgadniania zeznań. Służba Więzienna realizując zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności dokłada starań, aby zapewnić prawidłowy tok postępowań karnych.

Dzięki sumiennej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy, kolejny raz udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego, co gwarantuje utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej