"Więzienne Gierki" pod taką nazwą 07 grudnia 2016 roku, w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach odbył się turniej gier planszowych, podczas którego w szranki sportowej rywalizacji stanęli wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, kontra skazani z ZK Siedlce.

Oddziaływania kulturalno-oświatowe, prowadzone w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie całej Polski mają za zadanie nie tylko przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji, ale również powinny wpływać na rozwój intelektualny oraz wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, które w efekcie prowadzą do zmiany postawy kryminogennej na postawę społecznie akceptowalną. Gry planszowe, które przez lata pozostawały w cieniu, wracają do łask, główną przyczyną renesansu planszówek jest potrzeba zrównoważenia ilości czasu spędzanego przed mediami elektronicznymi i odrobienia zaległości w kontaktach interpersonalnych. Planszówki są do tego świetną okazją, nie tylko w ciekawy sposób angażują uczestników, ale również dają wiele możliwości na rozwój intelektualny, rozmowy i rywalizację. Kończąca się gra często pomaga utrwalić szlachetną zasadę: "wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy". Co szczególnie ważne dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej, uczy również rozumienia i przestrzegania reguł obowiązujących zarówno podczas gry jak i w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Inicjatywa przeprowadzenia turnieju gier planszowych w Zakładzie Karnym w Siedlcach to pomysł wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, którzy postanowili zaszczepić wśród skazanych zamiłowanie do zdrowej rywalizacji oraz współdziałania podczas pracy w grupie. Nadrzędnym celem zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w siedleckiej jednostce jest podniesienie świadomości osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności na temat alternatywnych, konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez organizację różnorodnych zajęć kulturalno-edukacyjnych, dzięki którym osadzeni będą mogli zapoznać się z inną niż dotychczas wizją życia „poza murami”, co z kolei pozwoli na powielenie i przeniesienie tego modelu do ich życia na wolności.

Grupa 30 skazanych, stanęła przed nielana wyzwaniem stając w szranki rywalizacji z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. Łamigłówki umysłowe, to doskonały trening nie tylko intelektualny ale również trening dobrych manier podczas kontaktów z młodymi ludźmi, głównie studentami, których język znacznie różni się od gwary więziennej. Liczne gry, które przynieśli młodzi ludzie utrwalały wiedzę graczy, dotyczącą historii, geografii, języka polskiego oraz fizyki. Szczególnie interesujące był kalambury podczas, których drużyny starały się odgadywać hasła, z różnych dziedzin życia, pokazywane przez przeciwników. Dla miłośników rozrywki bardziej manualnej niż intelektualnej, była możliwość zagrania w Jengę, której wysokość osiągała imponujące rozmiary. Nie zabrakło również amatorów "królowej gier" jaką są szachy, przy stole szachistów zasiadł nawet kapelan naszej jednostki ks. Mateusz Czubak, który starał się pokonać więziennego mistrza tej dyscypliny.

Z chwilą opuszczenia murów więziennych skazani stają w obliczu trudnego wyzwania, jakim jest życie na wolności. Wyzwanie to jest tym trudniejsze, im dłużej skazany przebywał w zakładzie karnym i tym samym pozostawał pod wpływem szkodliwych zjawisk związanych z izolacją penitencjarną. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego niweluje przyczyny problemów w społecznej readaptacji, a podtrzymywanie relacji interpersonalnych z wolontariuszami wzmaga szanse osadzonych na poznanie postaw aprobowanych i sprzyjających życiu zgodnemu z porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego, dając jednocześnie nadzieję na zerwanie kontaktów ze środowiskiem kryminogennym.

 

Tekst i zdjęcia : mł. chor. Zbigniew Śpiewak

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej